دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 اطلاعات تماس مدیر فناوری اطلاعات وارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی شيراز

شیراز-کیلومتر 5 جاده صدرا- پردیس دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

  
تلفن:36191245- 071
دورنگار:36410053 - 071
وب سايت:http://it.iaushiraz.ac.ir

 

برای تماس با مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات با شماره تلفن درج شده در بالا تماس حاصل فرماييد.