دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
اطلاعیه ها
  نظام وظیفه
  خوابگاه ها
  شهریه
 

قابل توجه دانشجویان جدیدالورود متقاضی استفاده از خوابگاه 

دانشگاه آزاد اسلامی شیراز آمادگی دارد دانشجویان متقاضی خوابگاه را پس از اتمام مراحل ثبت نام در دانشگاه آزاد اسلامی شیراز، به یکی از خوابگاه های خودگردان تحت نظارت دانشگاه معرفی نماید.

به این منظور دانشجو پس از اخذ کارت دانشجوئی موقت خود به محل ثبت نام خوابگاه واقع در ضلع غربی سلف سرویس پردیس دانشگاه مراجعه و پس از انتخاب خوابگاه، نسبت به ثبت نام و واریز وجه به حساب خوابگاه مربوطه اقدام خواهد نمود.


دریافت لیست خوابگاه ها