دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
اطلاعیه ها
  نظام وظیفه
  خوابگاه ها
  شهریه

باسمه ای تعالی

کلیه پذیرفته شدگان آزمون غیر پزشکی سال تحصیلی 1397 دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

جهت ثبت نام باید جمع کل مبلغ اعلام شده به حساب دانشگاه واریز نمایید

ضمناً مابقی شهریه متغییر باید بعد از انتخاب واحد به حساب دانشگاه واریز گردد

رشته های کارشناسی پیوسته

(کلیه مبالغ بر حسب ریال می باشد)

ردیف

نام رشته

شهریه ثابت

علی الحساب شهریه متغییر

خدمات آموزشی

بیمه حوادث

جمع کل مبلغی که باید واریز شود

1

رشته های هنر:

موسیقی

11،538،411

2.500.000

1.180.000

31،500

15،249،911

2

رشته های علوم انسانی:

حقوق-علوم سیاسی-مترجمی و دبیری زبان انگلیسی -ادبیات عرب- فلسفه و حکمت اسلامی-الهیات و معارف اسلامی-ادیان و عرفان-زبان و ادبیات فارسی- فقه و حقوق اسلامی

اقتصاد-مدیریت- حسابداری

جغرافیا-ژئومورفولوژی-آب و هواشناسی و غیره

4،556،748

2.500.000

1.180.000

31،500

8،268،248

3

رشته های فنی و مهندسی:

مهندسی کامپیوتر-مکانیک-عمران-صنایع-بهره برداری راه آهن-متالوژوی صنعتی و سرامیک-برق و مخابرات-برق و قدرت و غیره

مهندسی کشاورزی(کلیه گرایش ها)

8،032،937

2.500.000

1.180.000

31،500

11،744،437

4

رشته های علوم پایه:

زمین شناسی-اقتصاد نظری-فیزیک-ریاضیات و کاربرد ها-آمار و کاربردها-ریاضی مهندسی و غیره

6،754،080

2.500.000

1.180.000

31،500

10،465،580

5

رشته های مهندسی:

مهندسی نفت-صنایع پلیمر-پلیمر-شیمی کاربردی

شیمی-تکنولوژی علوم رنگ-زمین شناسی کاربردی

معماری و غیره

9،441،694

2.500.000

1.180.000

31،500

13،153،194

6

کلیه گرایشهای نمایش-کارگردانی نمایش،نقاشی-ادبیات نمایش و غیره

9،638،054

2.500.000

1.180.000

31،500

13،349،554

7

تربیت بدنی و علوم ورزشی(مدیریت ورزشی-فیزیولوژی ورزشی) و غیره

9،736،917

2.500.000

1.180.000

31،500

13،448،417

شهریه متغییر:

هر واحد نظری:                357،278

هر واحد عملی عمومی:    845،790

هر واحد عملی پایه:          1،124،357

هر واحد عملی اصلی:        1،458،370

هر واحد عملی تخصصی:  1،796،072

 

تذکر1:پذیرفته شدگاان شاهد و جانباز(شامل فرزندان، همسرو خود جانباز)فقط باید مبلغ بیمه و خدمات آموزشی را واریز نمایند

 

رشته های کارشناسی ناپیوسته

(کلیه مبالغ بر حسب ریال می باشد)

ردیف

نام رشته

شهریه ثابت

علی الحساب

شهریه متغیر

خدمات آموزشی

بیمه حوادث

جمع کل مبلغی

که باید واریز شود

1

آموزش ابتدایی(آموزش معلمان)

5،080،928

2.500.000

1.180.000

31،500

8،792،428

2

مدیریت بازرگانی - حسابداری

5،277،699

2.500.000

1.180.000

31،500

8،989،199

3

آموزش ریاضی(آموزش معلمان)-آمار

8،982،052

2.500.000

1.180.000

31،500

12،693،552

4

مهندسی مکانیک حرارت سیالات

11،211،191

2.500.000

1.180.000

31،500

14،922،691

5

علمی کاربردی( معماری-نرم افزار کامپیوتر)

مهندسی تکنولوژی( ساخت و تولید-مکانیک خودرو)

11،670،231

2.500.000

1.180.000

31،500

15،381،731

6

تربیت بدنی-علوم ورزشی

12،129،083

2.500.000

1.180.000

31،500

15،840،583

هر واحد نظری:                 406،511

هر واحد عملی عمومی:     920،998

هر واحد عملی پایه:           1،354،649

هر واحد عملی اصلی:        1،386،644

هر واحد عملی تخصصی:   1،920،912

 

 

تذکر1:پذیرفته شدگاان شاهد و جانباز(شامل فرزندان، همسرو خود جانباز)فقط باید مبلغ بیمه و خدمات آموزشی را واریز نمایند

 

رشته های کارشناسی ارشد ناپیوسته

(کلیه مبالغ بر حسب ریال می باشد)

ردیف

نام رشته

شهریه ثابت

علی الحساب

شهریه متغییر

خدمات آموزشی

بیمه حوادث

جمع کل مبلغی

که باید واریز شود

1

رشته های علوم انسانی:

آموزش زبان انگلیسی-حقوق- علوم سیاسی

مدیریت-علوم اقتصادی

19،017،902

4.500.000

1.180.000

31،500

24،729،402

2

رشته های غیر علوم انسانی:

ریاضی-زمین شناسی-مهندسی کشاورزی کلیه گرایش ها-فیزیولوژی سازهای آبی-بیماری شناسی گیاهان-شناسایی و مبارزه با علف های هرز-مهندسی آب گیاهان دارویی

مهندسی(شیمی-پلیمر-فیتو شیمی-صنایع-مکانیک) و غیره

20،800،404

4.500.000

1.180.000

31،500

26،511،904

شهریه متغییر:

هر واحد نظری:                 1،340،514

هر واحد عملی :               1،812،353

هر واحد پایان نامه:         6،529،605

 

 

تذکر1:پذیرفته شدگاان شاهد و جانباز(شامل فرزندان، همسرو خود جانباز)فقط باید مبلغ بیمه و خدمات آموزشی را واریز نمایند

 

رشته های دکتری

بورسیه و غیر بورسیه

(کلیه مبالغ بر حسب ریال می باشد)

ردیف

نام رشته

شهریه ثابت

علی الحساب

شهریه متغییر

خدمات آموزشی

بیمه حوادث

جمع کل مبلغی

که باید واریز شود

1

رشته های علوم انسانی:

آموزش زبان انگلیسی-حقوق-اقتصاد و غیره

49،893،884

15.000.000

1.320.000

31،500

66،245،384

2

رشته های غیر علوم انسانی:

74،616،360

15.000.000

1.320.000

31،500

90،967،860

شهریه متغییر:

هر واحد نظری:                 4،984،980

هر واحد عملی :               5،981،767

هر واحد پایان نامه:         16،920،978

 

 

تذکر1:پذیرفته شدگاان شاهد و جانباز(شامل فرزندان، همسرو خود جانباز)فقط باید مبلغ بیمه و خدمات آموزشی را واریز نمایند

 

رشته دکتری حرفه ای

(کلیه مبالغ بر حسب ریال می باشد)

ردیف

نام رشته

شهریه ثابت

علی الحساب

شهریه متغییر

خدمات آموزشی

بیمه حوادث

جمع کل مبلغی

که باید واریز شود

1

دندان پزشکی

62،281،020

10.000.000

1.180.000

31،500

73،482،520

2

دندان پزشکی : خودگردان

 

 

 

 

 


 

کلیه شهریه ها به صورت

علی الحساب می باشد


شهریه متغییر:

هر واحد نظری:                                          684،864

هر واحد عملی عمومی:                            1،621،301

هر واحد عملی تخصصی( با تجهیزات):  3،442،884

هر واحد عملی اصلی ( با تجهیزات):      2،795،542

هر واحد عملی پایه ( با تجهیزات):         2،155،275

هر واحد عملی کلینیکی ( با تجهیزات):  5،670،591

هر واحد پایان نامه:                                   9،721،798

 

 

تذکر1:پذیرفته شدگاان شاهد و جانباز(شامل فرزندان، همسرو خود جانباز)فقط باید مبلغ بیمه و خدمات آموزشی را واریز نمایند