دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

مراحل ثبت نام ورودی های جدید جهت نیمسال اول سال تحصیلی 96-951395-5-31


مراحل ثبت نام ورودی های جدید جهت نیمسال اول سال تحصیلی 96-95


1-  ثبت نام اینترنتی در سایت azmoon.org  در اولین فرصت ممکن( جهت رشته های بدون آزمون). فرصت ثبت نام تا قبل از تکمیل ظرفیت می باشد.

2-  پیش ثبت نام اینترنتی در سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز به آدرس Newstd.iaushiraz.ac.ir)) از پانزدهم شهریور ماه 1395 جهت کلیه    رشته های بدون آزمون و با آزمون.


تذکر مهم: قبل از مراجعه حضوری، الزاماً می بایست بندهای 1 و2 انجام پذیرد، در غیر این صورت ثبت نام حضوری از متقاضیان صورت نخواهد گرفت.


3-  داوطلبان می بایست قبل از مراجعه حضوری کلیه فرمها را از طریق سایت دانشگاه آزاد اسلامی شیراز پرینت گرفته و پس از تکمیل همراه با سایر مدارک، در زمان ثبت نام حضوری به همراه داشته باشند  ( جهت کلیه رشته های بدون آزمون و با آزمون).

4-  حضور شخص داوطلب جهت ثبت نام حضوری الزامی می باشد.

5-  لیست کلیه رشته های این دانشگاه ( با آزمون و بدون آزمون ) در سایت دانشگاه آزاد اسلامی موجود می باشد. جهت دسترسی به اطلاعات بیشتر به سایت Newstd.iaushiraz.ac.ir))قسمت ثبت نام جدید الورود مراجعه نمائید.

6-   ثبت نام حضوری از تاریخ  شنبه 95/6/20 لغایت چهارشنبه 95/6/31 ازساعت 8/30 لغایت 13 و بعدازظهر از ساعت 14 لغایت 16 در قسمت سلف سرویس پردیس دانشگاه انجام می پذیرد.


                   روزهای پنجشنبه و جمعه و ایام تعطیل رسمی ثبت نام حضوری صورت نمی گیرد.