دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

پیش ثبت نام در پورتال ورودی های جدید1395-6-20

قابل توجه دانشجویان ورودی جدید


به منظور تسهیل در کار ثبت نام شما ، قبل از مراجعه حضوری به دانشگاه، ابتدا در پورتال ورودی های جدید پیش ثبت نام را انجام داده و سپس مراجعه فرمایید
آدرس پورتال ورودی های جدید: http://sida.iaushiraz.ac.ir/newstudent/