دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

دانشجویان ورودی جدید ارشد کامپیوتر (نرم افزار و هوش مصنوعی ) و فن آوری اطلاعات1395-6-29


دانشجویان ورودی جدید ارشد کامپیوتر (نرم افزار و هوش مصنوعی ) و فن آوری اطلاعات طبق برنامه زمان بندی زیر جهت تعیین دروس جبرانی و واحدهای ترم جاری فقط روز سه شنبه مورخه ۶ مهرماه به دفتر مدیر گروه ( اتاق 103 دانشکده مهندسی ) مراجعه نمایند

 

  • چارت درسی را از سایت parvinnia.ir   قسمت کارشناسی ارشد  چارت درسی مطالعه نمایید.
  • مدارک مورد نیاز : کارنامه کارشناسی و کاردانی که در آن دروس جبرانی مندرج در چارت درسی با ماژیک رنگی هایلایت شده باشد. 
  • تذکر : نیازی به ارائه کارنامه تایید شده نمی باشد. پرینت سایت دانشگاهی مورد قبول است.
  • برنامه زمان بندی مراجعه :

 

    • ارشد نرم افزار : ۹ صبح
    • ارشد هوش : ۱۰ صبح
    • ارشد تجارت الکترونیک : ۱۱ صبح