دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

تاریخ مصاحبه عملی رشته های کارگردانی و موسیقی ورودی 951395-7-4

مصاحبه عملی کارشناسی ارشد رشته کارگردانی در تاریخ 95/7/6 و 95/7/7 ساعت 8 صبح و تاریخ مصاحبه عملی رشته موسیقی در تاریخ های 95/7/10 و 95/7/11 راس ساعت 8 صبح در دانشکده هنر و معماری انجام می پذیرد.

در ضمن به همراه داشتن ساز تخصصی برای رشته موسیقی الزامی بوده و همچنین لازم به ذکر است برای هر دو رشته ، داشتن هرگونه رزومه کاری و پرینت کارنامه قبولی جهت رشته کارگردانی در روز مصاحبه عملی الزامی است.