دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

تمديد مهلت ثبت نام ورودی های جدید جهت نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶

leila kargar

1396-7-4


قابل توجه پذيرفته شدگان نيمسال اول 96-97 

مهلت ثبت نام ورودی های جدید جهت نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶ تا تاريخ چهارشنبه 12 مهر ماه تمديد شد