دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

مراحل ثبت نام حضوری
1-        پیش ثبت نام در سایت Newstd.iaushiraz.ac.ir  (برای تمامی داوطلبان الزامی می باشد)
2-        تکمیل و پرینت فرم های ثبت نام
3-        پرینت فرم چک لیست ثبت نام موجود در سایت با مشخصات فرم مزبور
4-        به همراه داشتن مدارک زیر:
-          اصل شناسنامه
-          اصل کارت ملی
-          اصل مدرک پایه
-          اصل ریزنمرات دانشگاهی مدرک پایه
-          6 قطعه عکس تمام رخ با پشت زمینه سفید و با رعایت شئونات اسلامی
5-به همراه داشتن یک برگ چک بانکی یا سفته جهت وثیقه مدرک پایه(جهت افرادی که اصل مدرک را همراه ندارند.
6- به همراه داشتن کارت بانکی عضو شتاب جهت پرداخت شهریه از طریق دستگاه پوز pos  الزامی است.
7- ورود شخص داوطلب به محیط سلف سرویس سایت پردیس دانشگاه آزاد اسلامی شیراز(سالن شماره1)
8- برسی اولیه مدارک و پیش ثبت نام اینترنتی
9- انجام مراحل اخذ مجوز نظام وظیفه (صرفاً جهت آقایان)
10- مراجعه به دفتر شاهد و ایثارگران جهت امور مربوطه به شهریه صرفاً برای دانشجویان خاص
11-بررسی چک یا سفته جهت کسانی که اصل مدرک پایه را همراه نداشته باشند.
 12- اخذ نوبت جهت ورود به خط ثبت نام
13- ورود به خط ثبت نام با اعلام شماره اخذ شده
        14- احراز هویت، بررسی مدارک اسکن شده در سایت، تحویل چک یا سفته و پرداخت شهریه
15-صدور کارت موقت دانشجویی